Andfor Dominoes Shapes

дүүргэгч

Үнэ:
€ 39,90
Хувьцаа:
хувьцаа нь

Сонгодог бүтээлүүдийг буцааж авчрахын тулд бага насны хүүхдүүдэд логик сэтгэлгээ, ой тогтоолтын сургалтыг нэвтрүүлэхийг зорьж байна.
Өнгө, хэлбэрийг хослуулснаар хүүхдүүд янз бүрийн хэсгүүдийн хоорондох холболтыг таньж, ойлгож эхэлдэг.
Ганцаараа эсвэл бүлгээр тоглох уламжлалт тоглоом.
Материал: Үйсэн
X х 255 100 80 мм-ийн

Тээвэрлэлтийн тооцоо

Та бас дуртай байж болно

Хамгийн сүүлд үзсэн